ZABITIE JELEŇA PRI KŔMENÍ?

Vopred sa ospravedlňujeme všetkým dámam, ku ktorým sa tento príspevok dostane, ale inak ako hovädom, dotyčného pána z videa nazvať nevieme.

Zneužiť to, že v zimnom období majú zvieratá núdzu o potravu a zastreliť mladého jeleňa rovno pri kŕmení je proti všetkým morálnym a etickým princípom poľovníctva.

Ako vidno, niektorí poľovníci nevidia ako svoje poslanie pomoc a ochranu prírode, ale v prvom rade ako uspokojenie svojich testosterónových pudov. Bohužiaľ…

"Starostlivosť" o zver

Toto je starostlivosť o zver, o ktorej tak radi rozprávajú poľovníci? Seno pohodené na lúke prilákalo 5 jelenčat. Do hory sa však vrátili už len štyri. O piate sa "postarali" poľovníci. Jedno z jelenčat doplatilo na svoju neskúsenosť životom. Prišlo poľovnícke auto, jelenčatá odbehli pár desiatok metrov od sena a pozorovali auto. Strelec vystúpil (loviť priamo z auta je zakázané), oprel pušku o kapotu auta a vystrelil. Jelenčatá nechápavo stáli ďalej, iba jedno – zasiahnuté kúsok pobehlo a potom sa zrútilo do snehu. Na toto už jelenčatá reagovali útekom. Jelenčatá je možné strieľať do 15.januára, podobne, ako vlka. ……………….. Doplnené 14.1.2019: Vzhľadom k tomu, že niektorí poľovníci majú pocit, že hádžem týmto videom všetkých poľovníkov do jedného vreca a že mojim zámerom bolo údajne vrhnúť zlé svetlo na všetkých polovníkov uvádzam nasledovné. V žiadnom prípade toto nebolo mojim zámerom, ako vyplýva aj z mojich vyjadrení v diskusii. Video som uverejnil preto, aby som poukázal na to, že toto nie je etický ani morálny spôsob lovu, čo potvrdili aj poľovníci z vedenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Video má poukazovať na to, že medzi polovníkmi sa vyskytujú jednotlivci, ktorí nedodržiavajú etické a morálne pravidlá lovu, ktoré sa učili pri skladaní polovníckej skúšky. Pôvodnú nejasnú formuláciu zo záveru videa opravujem nasledovne: Niektorí nezodpovední poľovníci zneužívajú čas núdze zveri a lovia zver v blízkosti sena, ktoré je pohodené na otvorenom priestranstve. Títo nezodpovední poľovníci tak vrhajú zlé svetlo na ostatných poctivých polovníkov, ktorých je ako verím väčšina………………………………………………………………………………………….Mojim cieľom nebolo zneváženie poctivých poľovníkov a poľovníctva, ale upriamenie pozornosti na spoločenské problémy a porušovania zákonov , morálky a etiky. Tým poctivým ktorých sa dotklo moje všeobecné vyjadrenie sa ospravedlňujem.

Uverejnil používateľ Čergov Miznúca divočina Sobota 12. januára 2019

Zdieľať článok
Posted in Články.