O fašizácii, ktorá je dnes zabalená do fráz o slobode slova, slušnosti, spravodlivosti a demokracii…

Často v súvislosti s fašizáciou spoločnosti, fašizmom, či nacizmom si predstavíme rasovú nenávisť, hajlujúcich hrubokrkých mladíkov, nosenie nacistických symbolov, zdravenie sa pozdravom Slovenského štátu, či posielanie číselných odkazov svojim prívržencom, mlátenie Rómov a podobne. To, že to takto aj v skutočnosti je, o tom určite netreba pochybovať, no žiaľ medzičasom fašizácia prebieha aj inými cestami, […]

Zdieľať článok

„Liberálni“ politruci proti extrémizmu

Raz sa ma opýtali, kde vidím najväčšie chyby liberálnej demokracie a či je liberálna demokracia životaschopným projektom. Musel som sa hlboko zamyslieť, pretože to nie je vôbec ľahká otázka. Zamýšľal som sa nad tým, kedy sa z nového, životaschopného a progresívneho spoločenského systému stáva nebezpečný, pomstychtivý a myslenie brzdiaci moloch, ktorý prostredníctvom svojich ideologických bojovníkov […]

Zdieľať článok

Niekoľko poznámok k existujúcej politickej „kríze“

Na súčasnú politickú situáciu na Slovensku nie je možné pozerať bez zreteľa na existujúci spoločensko-politický režim, ktorým je kapitalizmus. Týmto zreteľom nie je poukaz na existenciu oligarchov alebo finančných skupín, ktoré majú stáť za médiami a mimovládnymi organizáciami. Týmto konkrétnym zreteľom je triedna povaha kapitalizmu. Vládnucou triedou v kapitalizme je buržoázia, ona je skutočným „suverénom“, nie demokratická väčšina […]

Zdieľať článok

Štyri poznámky k súčasnej hystérií na Slovensku

Keď ide o politický kapitál, etika ide bokom. Dokonca by sa dalo povedať, nie bokom, ale rovno hlboko pod zem. Morálne kvality človeka sa dajú odhaliť podľa toho, ako koná. Marcové dni smrdia pokrytectvom, kedy sa za vraždu a portréty dvoch mladých ľudí ukrýva nenávisť a skrytá túžba po moci. Ich portréty sú zneužívané tým […]

Zdieľať článok

Modla liberálnej demokracie a kapitalizmu

V praveku a staroveku si ľudia vytvárali rôzne predmety z hliny, kameňov a iných materiálov. Tieto sošky či iné predmety potom uctievali ako niečo božské, nadprirodzené a dokonalé. K modlám sa modlili, aby im bolo dopriate šťastie, aby vyhrali vojnu nad nepriateľským kmeňom, aby bola v lete hojná úroda. Modla bola v živote pravekých a […]

Zdieľať článok