Sme združenie mladých ľudí, ktorí sa hlásia k radikálnej ľavici.

Vnímame, nedostatky kapitalizmu a cítime jeho negatívne dopady na celú spoločnosť! Vidíme, že dnešný svet je postavený na konzume, honbou za ziskom, vykorisťovaní a nespravodlivosti. V Európe opäť silnie fašizmus rastie militarizácia a my, členovia FĽM, to chceme zmeniť!

FĽM sa hlási k odkazu pokrokových združení mládeže, ktoré vyvíjali aktivity na území Česko-Slovenska a Slovenska.

Našim cieľom je vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti založenej na princípoch humanizmu, antifašizmu, slobody, rovnosti, spravodlivosti a mierovej spolupráce medzi národmi, pričom nezabúdame, a rozvíjame naše národné hodnoty a povedomie minulých generácií, ktoré nás inšpirujú a obohacujú myšlienkami, že boj za lepší svet má zmysel.

Medzi naše hlavné činnosti patrí boj za práva mladých ľudí, propagácia ľavicových a antifašistických myšlienok, ale aj angažovanie sa v štruktúrach mládežníckej a školskej samosprávy (študentské parlamenty, akademické senáty, parlamenty mladých), organizácia kultúrnych, osvetových prípadne športových aktivít, či vedenie k zdravému štýlu života a ochrane životného prostredia.

Ak sa stotožňuješ s tým čo je tu napísané, neváhaj a pridaj sa k nám!

Scroll to Top