Kto sme?

V sobotu 29. augusta 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnil ustanovujúci zjazd Frontu ľavicovej mládeže. Registrácia na Ministerstve vnútra prebehne v októbri. Delegáti zjazdu schválili stanovy organizácie a programové orientácie, na základe ktorých vedenie FĽM vypracuje program organizácie. Delegáti rovnako zvolili päť členný Ústredný výbor a predsedu FĽM, ktorým sa stal A. Bekmatov.

Sme združenie mladých ľudí hlásiacich sa k radikálnej ľavici. Cítime, že so súčasnou kapitalistickou spoločnosťou niečo nie je v poriadku.   Vidíme, že dnešný svet je postavený na konzume, honbou za ziskom, vykorisťovaní a nespravodlivosti. V Európe opäť silnie fašizmus a militarizácia a my, členovia FĽM, to chceme zmeniť.

Našim cieľom je vybudovanie sociálne spravodlivej spoločnosti založenej na princípoch humanizmu, antifašizmu, slobody, rovnosti, spravodlivosti a mierovej spolupráce medzi národmi. FĽM sa hlási k odkazu pokrokových združení mládeže, ktoré vyvíjali aktivity na území Česko-Slovenska a Slovenska.

Medzi naše hlavné činnosti patrí boj za práva mladých ľudí, propagácia ľavicových a antifašistických myšlienok, ale aj angažovanie sa v štruktúrach mládežníckej a školskej samosprávy (študentské parlamenty, akademické senáty, parlamenty mladých) či vedenie k zdravému štýlu života a ochrane životného prostredia.

Zdieľať článok