Smerujeme k fašistickej budúcnosti?

Každá spoločnosť a spoločenský systém sa zákonite vyvíja. Myslím si, že nielen mňa, ale aj každého priemerne uvažujúceho človeka, ktorý nie je spútaný okovami hedonistického konzumu, a ktorý sa nezaujíma len o plný žalúdok a bezprostredné ukojenie momentálnych túžob, zaujíma kam to naša spoločnosť dotiahne v najbližších desaťročiach či najbližšom storočí. Ak sa hlbšie zamyslíme, […]

Zdieľať článok

Sebaklam demokracie? (krátka úvaha)

Kapitalizmus je systém, ktorého princípom je organizovaný chaos. Jediné, o čo sa zaujíma, sú dane a tzv. trhové hospodárstvo. Je to systém, založený na rýdzom individualizme. Idea socializmu spočíva v organizovanom sociálnom zabezpečení spoločnosti pod autoritatívnym vedením ľavicových subjektov. Je kolektivistický, usporiadaný a zastrešuje záujmy tak jedinca, ako i celku. Čo sa týka society, ktorá […]

Zdieľať článok

O fašizácii, ktorá je dnes zabalená do fráz o slobode slova, slušnosti, spravodlivosti a demokracii…

Často v súvislosti s fašizáciou spoločnosti, fašizmom, či nacizmom si predstavíme rasovú nenávisť, hajlujúcich hrubokrkých mladíkov, nosenie nacistických symbolov, zdravenie sa pozdravom Slovenského štátu, či posielanie číselných odkazov svojim prívržencom, mlátenie Rómov a podobne. To, že to takto aj v skutočnosti je, o tom určite netreba pochybovať, no žiaľ medzičasom fašizácia prebieha aj inými cestami, […]

Zdieľať článok

„Liberálni“ politruci proti extrémizmu

Raz sa ma opýtali, kde vidím najväčšie chyby liberálnej demokracie a či je liberálna demokracia životaschopným projektom. Musel som sa hlboko zamyslieť, pretože to nie je vôbec ľahká otázka. Zamýšľal som sa nad tým, kedy sa z nového, životaschopného a progresívneho spoločenského systému stáva nebezpečný, pomstychtivý a myslenie brzdiaci moloch, ktorý prostredníctvom svojich ideologických bojovníkov […]

Zdieľať článok

Niekoľko poznámok k existujúcej politickej „kríze“

Na súčasnú politickú situáciu na Slovensku nie je možné pozerať bez zreteľa na existujúci spoločensko-politický režim, ktorým je kapitalizmus. Týmto zreteľom nie je poukaz na existenciu oligarchov alebo finančných skupín, ktoré majú stáť za médiami a mimovládnymi organizáciami. Týmto konkrétnym zreteľom je triedna povaha kapitalizmu. Vládnucou triedou v kapitalizme je buržoázia, ona je skutočným „suverénom“, nie demokratická väčšina […]

Zdieľať článok