Červený február, alebo čo sa vlastne stalo 25. februára 1948 ?

V tento deň, 25. februára roku 1948, vyvrcholili snahy komunistov celého povojnového Československa. 25. februára totiž vyvrcholila vládna kríza, ktorá dopomohla komunistom k moci v Československu. Aký bol priebeh udalostí, ktorý viedol k tomuto dátumu?  

Klement Gottwald - prezident Československa a líder KSČ

Klement Gottwald – prezident Československa a líder KSČ

Samotný 25. február je len vyvrcholením všetkých udalosti, ktoré mu predchádzali. Kde má však tento sled udalostí počiatok? Mohli by sme tvrdiť, že ním boli prvé voľby, ktoré sa odohrali v oslobodenom Československu po druhej svetovej vojne. Keď Červená armáda oslobodila naše územie, začal sa nový boj, boj o obnovenie Československej republiky. Prvým krokom bolo zaiste zvolenie si svojich vládnych predstaviteľov a tak sa rozhodlo, že sa musia uskutočniť slobodné voľby. Konali sa v roku 1946 a ich víťazom sa stala práve KSČ, ktorá dosiahla spolu so svojou sestrou zo Slovenska KSS dovedna takmer až neuveriteľných 40 % hlasov. Komunisti teda po voľbách slávili úspech. Čo sa týka špeciálne Slovenskej časti republiky, komunisti síce neboli prví, tak ako v Čechách, ale dosiahli skoro 7 %. Na Slovensku ich predbehla Demokratická strana. V konečnom dôsledku to ale nehralo veľkú úlohu.

Predsedom vlády sa teda stal komunista. Nebol to nikto iný, než Klement Gottwald. Gottwald bol dlhú dobu lídrom Komunistickej strany Československa. Prešli dva roky a komunistom sa podarilo za ten čas obsadiť svojimi ľuďmi bezpečnostné zložky republiky. Aj minister vnútra bol komunista. Začiatok samotnej krízy môžeme umiestniť do prvej polovice februára 1948. Spúšťačom boli nezhody okolo zneužívania bezpečnostných zložiek komunistami. Nekomunistickí ministri v Gottwaldovej vláde sa rozhodli ako nástroj politického tlaku využiť hrozbu, že podajú demisiu. Tým pádom by Gottwaldova legitímna vláda padla a boli by nové predčasné voľby. Nakoniec svoje hrozby aj splnili a avizovanú demisiu podali. Prvá polovica plánu im vyšla, no prepočítali sa v druhej. Nové voľby sa nekonali. 25 februára rokoval Gottwald s prezidentom Edvardom Benešom. Ten nakoniec prijal demisiu ministrov a na návrh samotného Gottwalda vymenoval na ich miesta nových ľudí. Plán teda nevyšiel tak ako chceli, ba práve naopak, svojou demisiou nechtiac podporili komunistov, ktorí získali absolútnu kontrolu. O pár mesiacov nato abdikoval samotný Beneš a prezidentom sa stal Gottwald.

 

Zdieľať článok
Posted in Články.