Výzva svetovej mládeži k účasti na 19. Svetovom festivale mládeže a študentstva

zvowitneyroMládež tohto sveta, ako svedčí história sociálnych a revolučných bojov, bola vždy nepostrádateľnou zložkou v boji za sociálnu spravodlivosť a spoločenský pokrok. Práve v tomto svete, v ktorom sa imperializmus sám vyhlasuje za jediný možný systém, je nevyhnutný jednotný antiimperialistický boj pracujúcich a mládeže. Boje za práva mladých i spoločné boje národov za mier, solidaritu a sociálnu spravodlivosť sú hlavnými frontami, na ktorých mládež bojuje k porážke imperializmu. Devätnásty svetový festival mládeže a študentstva (SFMS), ktorý sa bude konať v Rusku medzi 14.10.2017 a 22.10.2017, nech je miestom zjednotenia a spoločného pozdvihnutia mladých ľudí z celého sveta.

Podľa našich aktivít od 18. Svetového festivalu mládeže a študentstva sa naše hodnotenia a výzvy k protiimperialistickému boju ukazujú ešte oprávnenejšie. Za posledných niekoľko rokov pokračovala a ešte sa prehĺbila medzinárodná kapitalistická kríza, ktorej ťažobu nesú opäť na svojich ramenách pracujúci a mládež. Imperializmus, systém vlády monopolov, tu neľútostne útočí a vykonáva protiútoky, stále viac odkrýva svoju pravú, brutálnu a barbarskú tvár. Rozpútava vojny, okupácie a ďalšie medzinárodné bezprávia, bezohľadu na nespočet mŕtvych a utečencov. Porušuje ľudské práva, vyhráža sa, vydiera ľud, so stále novými stratégiami, aby získal kontrolu a manipuloval mládež. Kapitalistická kríza vedie imperialistické spolky k vystupňovaniu agresivity za účelom nadvlády nad svetovými trhmi. Sú vytvárané triedne prekážky v každom aspekte života, tie sú stále iracionálnejšie a neudržateľnejšie. Mládež čím ďalej, tým častejšie zažíva útoky na svoje práva na vzdelanie, prácu, kultúru, šport, bývanie a zdravotníctvo.

Svetový festival mládeže a študentstva je hnutím zrodeným po veľkom víťazstve ľudu nad nacizmom a fašizmom, a teda aj teraz mládež skrz 19. SFMS pozdvihne svoj hlas proti fašizmu. Sme svedkovia silného globálneho nárastu fašizmu, nacizmu, fundamentalizmu a šovinizmu, ktorý ohrozuje suverenitu a integritu mnohých krajín. Ako fašizmus, tak fundamentalizmus boli vždy mocnými nástrojmi imperializmu a vládnucich tried k rozrušovaniu jednoty ľudu, ktorých cieľom je obmedzenie práv, vykorisťovanie a útlak.

Medzinárodný odboj, protiimperialistický boj a solidarita mládeže a študentov sú plameňom, ktorý osvetľuje a vedie naše hnutie už od roku 1947, kedy mládež sveta spojila svoj hlas proti imperializmu, fašizmu, kolonializmu, vojne, okupácií, diskriminácií, a požadovala trvalý mier, slobodu, suverenitu, nezávislosť, solidaritu, rovnosť a sociálnu spravodlivosť.

Na základe spomínaných dôvodov vyzývame každú mladú ženu a každého mladého muža, aby sa pripojil k našemu boju na 19. Svetovom festivale mládeže a študentstva. Vyzývame mládež, aby:

  • sa pripojila k nášmu boju za zvrhnutie imperializmu, lebo naše šťastie a prosperita nemôžu byť nájdené v systéme, ktorý plodí chudobu, vykorisťovanie a nezamestnanosť, ktorý ničí životné prostredie a ktorý vytvára diskrimináciu podľa rasy a pohlavia.
  • sa pripojila k našemu boju za právo na prácu a dôstojnosť vo výkone tejto práce, za naplnenie súdobých potrieb, za prístup k bezplatnému verejnému vzdelávaniu ako všeobecnému právu a povinnosti štátu, a proti privatizáciám, poplatkom za vzdelávanie a triednym bariérám.
  • bojovala proti intervenciám imperialistických krajín a ich alianciám, ako je NATO a EÚ a ich verným nástrojom, svetovým finančným asociáciám, ktoré jednajú vždy v prospech kapitálu, a teda proti ľudu.
  • vyjadrila solidaritu s ľuďmi trpiacimi pod agresívnou imperialistickou agendou a jej vojenskou ofenzívou, s utečencami, ktorí sú obeťami imperialistických vojen a s ľuďmi bojujúcimi za svoju slobodu proti okupantom.
  • podporila demokratické práva národov na voľbu svojej vlastnej cesty rozvoja proti imperialistickým silám a ich hrozbám.
  • sa zúčastnila tohto medzinárodného festivalu, ktorý ponúkne priestor pre výmenu nápadov, myšlienok a názorov, mnohonárodnej kultúrnej aktivity, a ktorý skrz šport hlása myšlienky spolupráce, priateľstva a solidarity.

Dnes, viac než inokedy, je nevyhnutné, aby mládež stála bok po boku s pracujúcou triedou, študentským hnutím a ľudovými vrstvami obecne ako posila spoločnej fronty proti imperializmu. Aby podporovala boj za vybudovanie nového sveta, sveta mieru, rovnosti, solidarity, priateľstva a sociálnej spravodlivosti, kde bohatstvo, ktoré vzniklo z práce ľudu bude využité pre potreby ľudu, kde všetok vedecký pokrok bude výlučne využitý k prospechu a zdraviu ľudstva.

Po úspešnom 18. festivale mládeže a študentstva v Ekvádore sa festivalové hnutie vracia do oblasti Európy, konkrétne do jednej z krajín, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu, do krajiny, ktorá za veľkého sebaobetovania výrazne prispela k porážke hrozby nacizmu a fašizmu v druhej svetovej vojne. Bez ohľadu na antikomunistickú propagandu, ktorá sa snaží prirovnať komunizmus k nacizmu a prepísať históriu, sú desiatky miliónov mŕtvych svedkami rozhodujúcej úlohy Sovietskeho zväzu pri víťazstve nad nacizmom. Preto bude svetová mládež spolu s Ruskom a jeho ľudom oslavovať 100 rokov od Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá je pre jej charakter a ciele dôležitým míľnikom vo vývoji antifašistického, antikolonialistického a antiimperialistického hnutia po celom svete.

V tom istom roku tiež oslavujeme sedemdesiate výročie vzniku festivalového hnutia, ktoré má svoj počiatok v Prahe v roku 1947, prinášajúce od tej doby až do dnešných dní a do budúcnosti hodnoty jednoty a antiimperialistickej solidarity, ktoré sú charakteristické pre pre festivalové hnutie. Jeden z najslávnejších festivalov bol usporiadaný v Moskve, v ZSSR, v roku 1957, teda v roku 2017 uplynie 60 rokov. Jedná sa o festival, ktorý je stále v pamäti mládeže Ruska i celého sveta, čo inšpiruje 19. festival v Rusku.

Ďalej, v súlade s tradíciou posledných dvoch SFMS, kedy bol festival venovaný dôležitým osobnostiam, venujeme 19. ročník SFMS Ernestovi Che Guevarovi. V roku 2017 tomu bude 50 rokov od jeho zavraždenia. Ďalej festival venujeme Mohamadovi Abdelazizovi, ktorý zasvätil svoj život bojom proti kolonializmu a za slobodu Západnej Sahary.

19 ročník SFMS sa uskutoční v regióne, kde mládež musí opakovane čeliť imperialistickej agresií, útočiacej na jej práva: narastanie fašistických síl v mnohých krajinách, politika ako Európskej únie, tak národných vlád potláčajúca práva pracujúcich, ľudu i mládeže a propagujúca militarizmus. V tejto dobe, kedy sa imperializmus snaží medzi mládež rozšíriť tie najreakčnejšie hodnoty, Svetový festival mládeže a študentstva opäť ukáže, že 30 rokov po poslednom festivale v Európe mládež stále presadzuje mier, solidaritu a priateľstvo, že stále udržuje oheň protiimperialistického boja!

Podporovaní mládežou a ľudom Ruska, prijatí protiimperialistickou mládežou celého sveta, spojme svoje úsilie a bojujme spoločne proti imperializmu na 19. Svetovom festivale mládeže a študentstva.

Heslo 19. SFMS:

“Za mier, solidaritu a sociálnu spravodlivosť, bojujeme proti imperializmu – Ctime svoju minulosť, budujme budúcnosť!”

Zdroj: ksm.cz

 

Mladí antifašisti vystúpili na Zobor

V sobotu, 1. októbra 2016, sa konal druhý ročník rekreačno-spomienkovej akcie “Antifašistický výstup na Zobor”. Organizačne sa na túto akciu podujala Spoločnosť Laca Novomeského v Nitre. Účastníkov sprevádzali počas výstupu skvelé slnečné počasie a dobrá nálada. Na Zobore sa po príchode živo diskutovalo a opekalo. Podujatie vyvrcholilo spoločnou fotografiou pred pamätnou tabuľou, umiestnenou na stene tzv. “pyramídy” – vysielača. Tá návštevníkov upozorňuje na 14 sovietskych partizánov, ktorí boli v roku 1944 zhodení práve na tomto mieste.

Viac si môžete prečítať tu.

img_7202

Ľavicová mládež pokračuje v zjednocovaní

zjazdBanská Bystrica bola aj tento rok miestom stretnutia mladých komunistov. Členovia Frontu ľavicovej mládeže bilancovali uplynulý rok, ale zároveň si vytýčili aj ciele do nasledujúcich dvoch rokov.

Okrem toho si delegáti zjazdu, prevažne zo západného a stredného Slovenska, zvolili nové vedenie na čele so staronovým predsedom Arturom Bekmatovom. „Zvolili sme nového podpredsedu, novú tajomníčku a obmenili sme aj polovicu ústredného výboru. Zmeny nastali aj v ÚRaRoK. Mená týchto funkcionárov však zverejňovať nebudeme – žijeme v zložitej dobe, v ktorej angažovanie sa v organizácii ako FĽM môže, najmä mladému človeku, spôsobiť mnoho komplikácií,“ povedal staronový predseda FĽM.

FĽM sa do povedomia verejnosti dostalo najmä spoluorganizáciou blokády amerického vojenského konvoja v septembri minulého roku. Odvtedy sa organizácia stala súčasťou mierového bloku strán, hnutí a organizácií, ktoré pravidelne protestujú proti aktivitám NATO a militarizácii Slovenska. „Okrem toho sme sa podieľali na mnohých iných podujatiach ako 17. november, spomienka na Gustáva Husáka, spomienka na Strečne a vo Varíne, protest proti návšteve M. Albrightovej, či 1. máj, kde sme veľmi úzko spolupracovali s KSS. A treba povedať, že mnohí naši ľudia kandidovali za KSS v marcových voľbách, čo na jednej strane svedčí o ochote spolupracovať s KSS a na strane druhej je to signál, že strana mladým z FĽM dôveruje. Spolupracovali sme však aj so Spoločnosťou Ladislava Novomeského a ďalšími občianskymi združeniami,“ vymenoval kľúčové aktivity Bekmatov.

Ambíciou nového vedenia FĽM je rozšíriť členskú základňu, najmä na strednom a východnom Slovensku a vytvoriť pre mladých ľavicovo zmýšľajúcich ľudí priestor na realizáciu a sebazdokonaľovanie sa. Okrem politických aktivít ako protesty či zhromaždenia sa mladí komunisti pripravujú aj na turisticko-oddychové podujatia pre širokú verejnosť, ale aj na uzavretejšie – semináre a workshopy s odborníkmi.

ÚV FĽM

Odišiel Marx so zlatom v hrdle

10943V noci na 14. augusta nás opustil spevák Statis Prusalis, ktorého si najmä staršia generácia pamätá ako fenomenálneho speváka. Samozrejme, od tých čias prešli roky, pribudli šediny a skôr ako na južanského manekýna sa Statis začínal podobať na Karla Marxa. Na spievajúceho Marxa so zlatom v hrdle.

Statisa som spoznal počas šnúry predvolebných mítingov v Prešovskom kraji, na ktorej nám spríjemňoval atmosféru nielen počas stretnutí s voličmi, ale aj mimo nich. Hneď pri zoznamovaní ma napomenul, že komunisti si tykajú a sú priatelia.

Často spomínal na svojho otca, ktorý bol veliteľom komunistických povstalcov v okolí Solúnu počas občianskej vojny v Grécku (1946-1949). Odhaduje sa, že po porážke povstania muselo emigrovať cca 100 000 gréckych komunistov, ľavičiarov či sympatizantov gréckej komunistickej strany. Tí, ktorí nestihli ujsť skončili v niektorom z novovzniknutých koncentračných táborov na gréckych ostrovčekoch. Jeden z najznámejších bol na ostrove Makronisos a tento tábor mal prezývku Grécke Dachau.

Z Grécka sa nedostal ani Statisov otec. Padol v boji deň pred tým, ako sa Statis narodil. Krajiny východného bloku si rozdeľovali utekajúcich gréckych komunistov a takýmto spôsobom sa v Československu ocitol aj Statis. Spolu s ďalšími 4123 gréckymi sirotami, ako to Statis často prízvukoval, začal nový život a kariéru speváka.

Statis bol odjakživa komunista a nedal na nás dopustiť. Zostal verný ideálom, za ktoré padol jeho otec, aj v dobe, ktorá nám nepraje. Veselý, priateľský, veľkorysý, ale aj priamy a odvážny. Taký bol tento grécko-český spevák, ktorý napríklad v roku 1999 neváhal a šiel koncertovať bratom Srbom práve v čase, keď mesto bombardovali Američania. V povedomí širšej verejnosti však zostane ako jediný komunista vlastniaci zámok – zámok, ktorý tesne po revolúcii zachránil.

Statis, ďakujeme ti za všetko, čo si, najmä po novembri 1989, pre komunistické hnutie v Čechách a na Slovensku urobil. A nebolo toho málo. Preto som presvedčený, že teraz si tam hore brnkáš na gitare spolu s Che Guevarom, Deanom Reedom a Victorom Jarom.

Zbohom, priateľu!

Artur Bekmatov


Solidaritu s obvinenými Čechmi!

11990655_1155452744469087_7903668374820605051_nFront ľavicovej mládeže vyjadruje solidaritu piatim českým anarchistom obvineným z terorizmu. Zároveň považujeme celý súdny proces za politicky motivovaný s cieľom zastrašiť antimilitaristickú mládež.

28. apríla minulého roku prebehla v Českej republike akcia Fénix – razia proti tzv. ľavicovým extrémistom – polícia zatkla jedenástich ľudí podozrivých z prípravy útoku na transport vojenskej techniky. Následne boli obvinení šiesti, piati dodnes čelia obžalobe. Traja z prípravy teroristického útoku, dvaja z jeho neohlásenia polícii, pričom im hrozí trest odňatia slobody vo výške od ôsmich rokov až po výnimočný trest, teda doživotie. Posledné pojednávanie prebehlo pred týždňom.

Podľa obžaloby chceli obžalovaní „narušiť základnú politickú, hospodársku a sociálnu štruktúru krajiny,“ keď plánovali vykonať útok na vlak s vojenským materiálom pomocou zápalných fliaš.

5

Údajní teroristi pred súdom. foto: lidovky.cz

Obžalovaní obvinenia vytrvalo odmietajú – tvrdia, že sa stali obeťami nasadených agentov-provokatérov, ktorí iniciovali nielen útok na vlak, no dlhodobo nabádali aktivistov k násilným činom.

Front ľavicovej mládeže vníma proces ako vykonštruovaný, ktorý má slúžiť na výstrahu všetkým mladým, ktorí sa nestotožňujú s rastúcou militarizáciou ich krajiny a so zvyšujúcim sa napätím, ktoré iniciujú práve členské štáty NATO. Zároveň vyzývame na stiahnutie obžaloby proti piatim českým aktivistom.

Front ľavicovej mládeže